Prefabricerade Valv

Beskrivning
Roburs Prefabricerade valv består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman alternativt monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Inbrottsskydd
Roburs Prefabricerade valv är testade av SSF och certifierade av SBSC samt ECB?s enligt Europeisk standard EN1143-1.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan på speciell order placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörren är grundmålad.
Panelerna är grundmålade utvändigt och invändigt.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 Prefabricerade Valv Grade I Prefabricerade Valv Grade III, V & VI Prefabricerade Valv Grade VIII, X, & XI- EX CD Prefabricerade valv för förvaring av sprängmedel och explosiva varor Prefabricerade valv för förvaring av vapen
 
tillgängliga produkter