Prefabricerade valv för förvaring av vapen

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv för förvaring av vapen i Grade III består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman. Panelmodulerna tillverkas med modern teknik och är fyllda med speciellt skyddsmaterial. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Inbrottsskydd
Roburs prefabricerade valv för förvaring av vapen i Grade III är certifierat av DNV enligt Europeisk standard EN-1143-1.

Ventilation
Roburs prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörr – grundmålad Paneler – utvändigt, obehandlad betongyta Paneler – invändigt, grundmålade

Ladda ner certifikat
Grade III
 
tillgängliga produkter