Prefabricerade valv för förvaring av sprängmedel och explosiva varor

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv/sprängmedelsförråd för förvaring av sprängmedel och explosiva varor i Grade III består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman alternativt monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas. Valven kan monteras på lastväxlarram för enkel förflyttning samt förberedas för utomhusbruk.

Inbrottsskydd
Roburs prefabricerade valv/sprängmedelsförråd för förvaring av sprängmedel och explosiva varor i Grade III är testade av SSF och certifierade av SBSC samt ECB?s enligt Europeisk standard EN1143-1.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.
El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade i första takpanelen innanför dörren men kan  placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörren är grundmålad.
Panelerna har utvändigt en obehandlad betongyta men är grundmålade invändigt.
På särskild beställning kan valven målas med rostskyddsfärg.

Valvmontage görs i Roburs regi.

Ladda ner certifikat
Grade III
 
tillgängliga produkter