Brand & stöldskyddsskåp S2 – LFS 60

Roburs Brand & stöldskyddsskåp S2 är certifierade enligt Europeisk standard EN 14450.

S2-skåpen är även brandklassade enligt EN 15659 – LFS 60, 60 minuter brandklass.

Roburs Brand & stöldskyddsskåp S2 är ett bra skåp för skydd i hemmet eller på kontoret.
S2-skåpen skyddar dig mot både inbrott och brand. S2-skåpen kan förses med antingen nyckellås eller kodlås.

 S2-320/LFS 60 S2-460/LFS 60 S2-670/LFS 60 S2-1950/LFS 60 S2-1200/LFS 60 S2-1950 W/LFS 60
 
tillgängliga produkter