Prefabricerad Valv Grade XI EX CD

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas eller bultas samman, vilket möjliggör installation på plats där svetsning inte är möjlig. Valvens design anpassas efter varje projekts förutsättningar och behov.
Valvet i Grade XI EX CD är lätt att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.
Valvdörren ska ha samma skyddsklass som panelerna.

Skydd
Certifierad för inbrottsskydd av SBSC enligt europeisk standard EN 1143-1.
Brandskyddade enligt El90.
Sprängprovade (EX) enligt europeisk standard EN 1143-1.
Diamantborrtestade (CD) enligt europeisk standard EN 1143-1.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Valvdörren är grundmålad.
Panelerna har utvändigt rå betongyta och en grundmålad plåtyta på insidan. Utsidan kan upplevas vass.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 
tillgängliga produkter