Prefabricerade valv för förvaring av vapen

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv för förvaring av vapen i Grade III består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman. Panelmodulerna tillverkas med modern teknik och är fyllda med speciellt skyddsmaterial. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven kan demonteras och flyttas till andra lokaler för återanvändning.

Inbrottsskydd
Roburs prefabricerade valv för förvaring av vapen i Grade III är certifierade av
SBSC enligt Europeisk standard SS EN 1143-1/EN 1143-1.

Ventilation
Roburs prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg

Panelerna är grundmålade in- och utvändigt och består av en stålkassett.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 
tillgängliga produkter