Prefabricerade valv för förvaring av sprängmedel och explosiva varor

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv/sprängmedelsförråd för förvaring av sprängmedel och explosiva varor i Grade III består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman alternativt monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven kan demonteras och flyttas till andra lokaler för återanvändning. Valven kan monteras på lastväxlarram för enkel förflyttning samt förberedas för utomhusbruk.

Inbrottsskydd
Roburs prefabricerade valv/sprängmedelsförråd för förvaring av sprängmedel och explosiva varor i Grade III är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN1143-1.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade i första takpanelen innanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörren är grundmålad.
Panelerna är grundmålade in- och utvändigt och består av en stålkassett.

På särskild beställning kan valven målas med rostskyddsfärg.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 
tillgängliga produkter