Service Hvelvdører, verdiskap, nattsafer og bankbokser er viktige produkter for våre kunder og man er avhengig av at dette fungerer kontinuerlig. Aller helst vil vi hjelpe til med ettersyn og gjennomgang av produktene før det oppstår problem. Her kan det være både penger og bekymringer å spare. Vi kan hjelpe til med alle fabrikat og vi gjør en vurdering og gir råd om hva som bør gjøres.

Akuttservice
Normal service
Serviceavtaler
Håndterer de fleste fabrikater
Service på verdiskap, nattsafe, bankboksanlegg og hvelvdører
Vurdering og klassifisering av eldre verdioppbevaringsprodukter
Komplettering av eksisterende produkter
 
Vår service
 

Service og vedlikehold på sikkerhetsprodukter
Reperasjoner
Oppgradering av produkter, som låsbytte, programvare mm.
Reservelager
Montering og installasjon
Telefonsupport

Ved å velge Robur Safe som leverandør og samarbeidspartner får man tilgang til
Robur Safe serviceavdeling

Kontakt Robur Safe serviceavdeling:
e-post: info@robursafe.no
Telefon: 671 666 00