Vilkår Roburs salgsbetingelser av 2017-11-01

For produkter uten montering gjelder NL 17 inklusive tillegg for programvare (NPV 09).
For produkter som leveres med montering gjelder NLT 09.
For elektroniske kodelås gjelder spesielle leveringsgarantier som under.

Garantivilkår:
Garanti 12-tolv måneder. Eventuell reklamasjon skal innen rimelig tid meldes Robur så raskt feilen har oppstått.
Transportskader skal meldes innen (7) kalenderdager etter utlevering av varen, rapporteres til transportør og avsender av mottakeren med henvisning til NSAB 2015 § 27.
 
Last ned