Vilkår Salgsvilkår av 2022-01-01 for Robur Safe AS

For produkter uten montasje gjelder NL 17 inklusiv tillegg for programvare (NPV 09).
For produkter som leveres med montering gjelder NLT 09.
For elektroniske kodelås gjelder spesielle leverandørgarantier som under.

Følgende unntak og presiseringer gjelder for de ovennevnte salgsbetingelsene.


Leveransevilkår:

Ex Works etter Incoterms 2000 (fritt Roburs lager) inklusiv standard emballasje. Med mindre annet er avtalt, må kjøper sørge for transport og montering. Leveranser fra Robur Safe AS skjer med bil. Fraktkostnader belastes i henhold til fraktavtaler.

Betalingsvilkår (forutsetter godkjent kredittkontroll):

For beløp opp til 50.000 NOK, gjelder 30 dagers betalingsbetingelser.
For beløp over 50.000 NOK, avtales inntil 1/3 ved bestilling, resterende med 30 dagers betalingsbetingelser.
Forsinkelsesrenter og purregebyr belastes ved utstedelse av purringer.
Robur forbeholder seg retten til å eie produktene inntil full betaling er mottatt.


Garantivilkår:

Garanti gis i et år. Eventuell reklamasjon må meldes til Robur Safe AS uten unødig opphold etter at feilen har oppstått Transportskader skal ikke senere enn syv (7) kalenderdager etter utlevert vare, meddeles til transportøren og avsenderesn av mottakeren med henvisning til NSAB 2015 § 27.

Garantier på lås:
For mekaniske lås gis garanti i et år.
For elektroniske lås gjelder imidlertid:
OBS Kun bytte av deler. Robur Safe AS, Dekker ikke andre kostnader som reisekostnader ev. bore hull i skap/dører for tilgang til lås/reilverk.
Dette er i henhold til låsprodusentenes garantivilkår


Plassering av produkt:

Det er kundens ansvar at den anviste plass for plassering av produkt (vanligvis skap) er fri fra hinder for boring, bolting eller annen innfesting av produktet. Hindringer kan være utstyr i gulv eller vegg som vann- og strømrør, avløpsrør mm. Hindringen kan også bestå av tilgang til andre funksjoner som da kan begrenses av produktets plassering. Dette gjelder uansett om produktet skal festes til gulv eller vegg.

Det er ikke transportørens, Roburs personale eller annet utførende personells ansvar å finne ut eiendommens betingelser for plassering eller feste av produktet. Dersom det oppstår skade under slikt arbeid i eiendommen på grunn av feil plassering av produktet, er det kundens fulle ansvar.


Tilbudenes gyldighet:

Dersom ikke annet er avtalt/spesifisert gjelder 30 dagers tilbuds gyldighet.
 
Last ned