Nattsafe

Robur har utviklet en nattsafe for å møte markedets behov for rask og sikker deponering av kontanter. Nattsafen er testet og godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 1143-2.

Safen er utstyrt med en kvitteringsfunksjon for å kunne ha full kontroll med hver avlevering. En strekkodeleser for å kunne lese av posen eller en PIN-kode brukes for å åpne skuffen. En fotocelle registrerer levering og en ytterligere strekkodeleser innvendig i safen registrerer når posen har flyttet seg fra skuffen og havnet ned i safen.