Sikker oppbevaring av eksplosiver

Oppbevaring av eksplosiver
Robur tilbyr verdiskap, dører og modulhvelv i Gade III EN 1143-1 for oppbevaring av eksplosivt materiale.

Robur verdiskap og hvelv er testet i Grade III av SSF og sertifisert av SBSC etter den  Europeiske standard EN 1143-1