Sprängämnesförvaring

Roburs förråd och skåp för sprängämnesförvaring i Grade III är speciellt anpassade för tuffa miljöer där det ställs höga krav på mobilitet. Produkterna kan förberedas för transporter med flaklastbil, containerlastbil eller lastbil för flakväxlare. Förråd och skåp för utomhusbruk förses med väderskydd på taket och målas med för ändamålet väl utprovad färg.

 
tillgängliga produkter