Sprängskåp

Roburs sprängskåp och värdeskåp i Grade III för förvaring av explosiva ämnen är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN 1143-1. 

Skåpen har ett godkänt brandskydd enligt EI60.

Skåpen är utrustade med brandsläckare samt nödvändiga dekaler. Sprängskåpen är även förberedda för placering utomhus och är rostskyddsmålade samt utrustade med avrinningslister, skyddskåpa för lås/handtag och tätningslister. 

 
tillgängliga produkter