Dokument Roburs målsättning är att alltid tillverka produkter med högsta tänkbara kvalitet med en kostnadseffektiv produktion. Roburs ledningssystem som styr utveckling, produktion, transporter och all annan verksamhet bygger på kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Vi är certifierade av SBSC för båda dessa standarder.


 
Ladda ned