Villkor Roburs Försäljningsvillkor av 2023-12-01

För produkter utan montage gäller NL 17.
För produkter som levereras med montage gäller NLT 09.
För elektroniska kodlås gäller speciella leverantörsgarantier enligt nedan.

Garantivillkor:
Garanti lämnas i ett år. Eventuell reklamation skall utan oskäligt uppehåll meddelas Robur efter det att felet har uppträtt.
Transportskador skall ej senare än sju (7) kalenderdygn efter utlämnande av godset, anmälas till transportören och avsändaren av mottagaren med hänvisning till NSAB 2015 § 27.