Robur/MBG Integritetspolicy (GDPR)

Robur Safe AB och MBG Sweden AB:s integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för användning av kunddata och de personuppgifter vi kan komma att behandla för våra kunder, representanter för våra kunder eller besökare på våra webbplatser.

Personuppgiftsansvarig

Robur Safe AB (nedan kallat Robur) Org.nr. 556501-4445 Lundbyvägen 8, 311 68 Slöinge och MBG Sweden AB (nedan kallat MBG) Org.nr. 556605-2436 Marieholmsgatan 54, 415 02 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som organisationerna samlar in.

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Robur och MBG. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Robur och MBG behandlar personuppgifter när du:

Ändamål med registrering av personuppgift

Känsliga personuppgifter

Robur och MBG registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi

De personuppgifter vi behandlar är:

I övrigt använder sig Robur och MBG endast av dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du köper en vara eller tjänst samt skickar mejl eller post till Robur/MBG, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis marknadsföring/utskick, betallösningar, kreditupplysningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Se kontaktuppgifter nedan.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Som brukligt med nästan alla professionella aktörer använder deras webbplatser cookies. Cookies är ett sätt att spara personliga preferenser i den webbläsare som används och sparas på datorn eller den mobila enheten för att underlätta vid nästa besök på webbplatsen. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via din webbläsare.

Andra webbsidor

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Robur/MBG är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen

Som personuppgiftsansvarig är vi skyldiga att utan dröjsmål anmäla allvarliga personuppgiftsincidenter till Datainspektionen samt vid behov informera den registrerade. Som personuppgiftsbiträde är vi skyldiga att utan dröjsmål informera den personuppgiftsansvariga om eventuella personuppgiftsincidenter samt informera om vilka åtgärder vi har vidtagit i samband med den inträffade personuppgiftsincidenten.

Hur kontaktar du Robur/MBG

Robur/MBG vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Vid frågor kan du nå oss på info@robursafe.com / info@mbgsweden.se

Postadress:
Robur Safe AB / MBG Sweden AB
Lundbyvägen 8 / Marieholmsgatan 54
311 68 SLÖINGE / 415 02 Göteborg

Ändringar i policyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida.