Om oss Robur Safe grundades 1970 och är en ledande tillverkare av säkerhetsprodukter. Vi levererar kvalitetsprodukter till banker, detaljhandeln, statliga myndigheter och företag, landsting, kommuner och privata företag i stora delar av världen.

Roburs affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och installera säkerhetsprodukter.

Roburs huvudkontor ligger i Slöinge strax utanför Falkenberg på den svenska västkusten där har vi tillverkning av fysiska säkerhetsprodukter. Ofta är dessa utrustade med elektronik och mjukvaror. I Slöinge har vi produktion, utveckling, marknad/order, inköp, service och ekonomi.

Robur är sedan länge kvalitets- (ISO 9001) och miljöcertifierade (ISO 14001).

Robur har egna servicemontörer och täcker servicebehovet över hela Sverige och Norge.

Robur har även egna bolag i England och Polen.