Om oss Robur Safe grundades 1970 och är en ledande tillverkare av säkerhetsprodukter. Vi levererar kvalitetsprodukter till banker, detaljhandeln, statliga myndigheter och företag, landsting, kommuner och privata företag i stora delar av världen.

Roburs affärsidé är att utveckla, tillverka, testa och marknadsföra säkerhetsprodukter.

Roburs huvudkontor och produktion ligger i Slöinge strax utanför Falkenberg på den svenska västkusten där har vi tillverkning av säkerhetsprodukter. Förutom det teknikkunnandet som krävs för säkerhetsprodukter har vi elektronik- och mjukvaruutveckling. I Slöinge finns avdelningar för produktions-, konstruktions-, utvecklings-, order-, service och ekonomi.

Robur är sedan lång tid kvalitets- (ISO 9001) och miljöcertifierade (ISO 14001).

Robur har egna servicemontörer och täcker servicebehovet över hela Sverige och Norge.


Robur har en övergripande uppförandekod som gäller i koncernens alla bolag.

Följ länk nedan.