Batteriskåp
Säkerhetsskåp för lagring och laddning av litiumbatterier för att ge minskad risk
för, brand och explosion.
I litiumbatterier kan en termisk rusning uppstå, giftig gas bildas och en brand är mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.
 
tillgängliga produkter