Brandavskiljande skåp

Roburs brandavskiljande skåp är provade, certifierade och P-märkta av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Provning har utförts enligt SP metod 2369 och skåpen uppfyller kraven enligt SPs certifieringsregler SPCR 102. Skåpen är godkända enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler.

Brandavskiljande skåpen är även uppbyggda och utrustade med LED-belysning för maximal exponering för ökad försäljning i de fall brandavskiljande skåpen står i butiksmiljö.

Brandavskiljande skåpen är som standard vita men kan lackeras i andra färger enligt önskemål.

 
tillgängliga produkter