Högsäkerhetslås

Robur Safe jobbar idag med ett flertal olika lås med en rad olika funktioner så som händelselogg, tidsfördröjning, dualitetsöppning, engångskoder (OTC) och schemablockering m.m. Samtliga lås är testade och certifierade.

Nedan finner Ni mer info om elektroniska kodlås från Insys, Kaba, La Gard, S&G och M-locks.

Kontakta oss gärna för mer info och support.

 
tillgängliga produkter