Brand & stöldskyddsskåp S2 – LFS 30

Roburs Brand & stöldskyddsskåp S2 är certifierade enligt Europeisk standard EN 14450.

S2-skåpen är även brandklassade enligt EN 15659 – LFS 30, 30 minuter brandklass.

Roburs Brand & stöldskyddsskåp S2 är ett bra skåp för skydd i hemmet eller på kontoret.
S2-skåpen skyddar dig mot både inbrott och brand. S2-skåpen kan förses med antingen nyckellås eller kodlås.

 S2-320/LFS 30 S2-460/LFS 30 S2-670/LFS 30 S2-950/LFS 30
 
tillgängliga produkter