Brandavskiljande skåp

Roburs brandavskiljande skåp är certifierade och P-märkta av RI.SE, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut samt SBSC. Provning har utförts enligt SP metod 2369 i version 5 respektive 6. Skåpen uppfyller kraven enligt RI.SE certifieringsregler SPCR 102. Skåpen är godkända för förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler.

Brandavskiljande skåpen är utrustade med LED-belysning för maximal exponering för ökad försäljning i de fall brandavskiljande skåpen står i butiksmiljö.

 BAS 195 BAS 240 BAS 380 BAS 550 BAS 1000
 
tillgängliga produkter