Brandavskiljande skåp

Roburs Brandavskiljande skåp är provade, certifierade och P-märkta av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Provning har utförts enligt SP metod 2369 och skåpen uppfyller kraven enligt SPs certifieringsregler SPCR 102.

Skåpen är godkända enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig vara i både plastflaskor och aerosolburkar.

 

 BAS 195 BAS 240 BAS 380 BAS 550 BAS 1000
 
tillgängliga produkter