Säkerhetsskåp

Robur säkerhetsskåp är certifierade av SBSC enligt SSF 3492. Säkerhetsskåpen används som skydd för en rad värdesaker såsom smart phones och annan elektronik, tobak, vapen, mediciner m.m.

Robur säkerhetsskåp kan fås i en rad olika storlekar och med mycket utrustning.

Se nedanstående länk för en video om våra säkerhetsskåp med inskjutbara dörrar för förvaring av tobak:

Säkerhetsskåp för t.ex. Tobaksförvaring

 RSK 450 RSK 550/500 RSK 700 RSK 900 RSK 1500 RSK 1600 RSK 1900 RSK 1900/2
 
tillgängliga produkter