Läkemedelshurtsar

För säker förvaring av mediciner/narkotikapreparat.

 Läkemedelshurts MH1 Apotekarhurts A1 och A2
 
tillgängliga produkter