RSH 3000 & 4000

RSH 3000 och RSH 4000 är utrustade för förvaring av sedlar, mynt och blanketter. Kroppen är en styv svetsad enhet byggd av stål. RSH 3000 är utrustad med 3 lådor och RSH 4000 med 4. Skiljeväggarna mellan lådorna är fastsvetsade i stommen. Varje säkerhetslåda är låst till kroppen med en låsbult placerad på baksidan av kroppen. Sockeln är utrustad med Roburs eget PIN-kodlås med möjlighet till individuella koder för varje låda.

För RSH 3000 är de två övre säkerhetslådorna för pengar som kassörskan behöver
att ha lättillgänglig. Den nedre lådan tar emot och skyddar sedlar som har varit
deponeras genom båda rännorna.

Vid RSH 4000 bildar den nedre delen av kroppen en täckt sockel utrustad med 4 lådor.

Ladda ner produktblad
Tidlåshurtsar RSH 3000, 4000
 
tillgängliga produkter