Sprängämneskistor

Sprängämneskistorna är anpassade för utomhusbruk med tätnings- och avrinningslister som motverkar fukt inne i skåpen.

Kistorna är förberedda med jordanslutningar för anslutning av åskskydd. Enligt lag ska friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ha skydd mot åska.

 Sprängämneskista Grade V
 
tillgängliga produkter