Sprängämneskista Grade V

Sprängämneskista Grade V är anpassad för utomhusbruk med tätnings- och avrinningslister som motverkar fukt inne i skåpet.

Kistan är förberedd med jordanslutningar för anslutning av åskskydd. Enligt lag ska friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ha skydd mot åska.

Ladda ner produktblad
Sprängämneskista Grade V
 
tillgängliga produkter