Valv/sprängmedelsförråd Grade III

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv/sprängmedelsförråd för förvaring av sprängmedel och explosiva varor i Grade III består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman alternativt monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven kan demonteras och flyttas till andra lokaler för återanvändning. Valven kan monteras på lastväxlarram för enkel förflyttning samt förberedas för utomhusbruk.

Inbrottsskydd
Roburs prefabricerade valv/sprängmedelsförråd för förvaring av sprängmedel och explosiva varor i Grade III är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN1143-1.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade i första takpanelen innanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörren är grundmålad.
Panelerna är grundmålade in- och utvändigt och består av en stålkassett.

På särskild beställning kan valven målas med rostskyddsfärg.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 
tillgängliga produkter
 
Robur Safe Tempestskåp Robur Safe Tempestskåp Valv & Valvdörrar Prefabricerade valv Valvdörrar Valvgrind Sprängämnesförvaring Sprängskåp Grade III Valv/sprängmedelsförråd Grade III Serviceboxar Serviceboxar Grade IV Bankfack Bankfack BF4 Styrsystem RS 4000 Tidlåshurtsar Tidlåshurtsar Medicinhurts Värdeskåp Värdeskåp LW Grade 0 Värdeskåp LW Grade I Värdeskåp LW Grade II Värdeskåp LW Grade III Värdeskåp Grade I Värdeskåp Grade II Värdeskåp Grade III Värdeskåp Grade IV Värdeskåp Grade V Värdeskåp Grade VI-EX Deponeringsskåp Deponeringsskåp Grade I Deponeringsskåp Grade II Deponeringsskåp Grade III Deponeringsskåp Grade IV Deponeringsskåp Euro II Deponeringsskåp Euro III Dokument- & Datamediaförstörare Dokument- & Datamediaförstörare Säkerhetsskåp Laptopskåp Säkerhetsskåp med inskjutbara dörrar Tobak & Medicinskåp Säkerhetsskåp Vapenskåp Nyckelsäkerhetsskåp Serversäkerhetsskåp Serversäkerhetsskåp Gjutna serverskåp SN2-skåp Brandavskiljande skåp Brandavskiljande skåp Kemikalie- och Gasskåp Brand & stöldskyddsskåp S2 S2-30P S2-60P Laptopskåp och laptopvagnar Laptopskåp Laptopskåp med hyllor Laptopvagnar Nyckelskåp Nyckelsäkerhetsskåp Nyckelskåp Dokumentskåp Dokumentskåp 60 minuter Dokumentskåp 90 min. Dokumentskåp 120 min. Arkivskåp Arkivskåp 60 minuter Arkivskåp 120 minuter Lateralskåp 60 minuter Deponeringsboxar Deponeringsboxar Högsäkerhetslås Insys Insys Twinlock S&G Kaba La Gard M-Locks Övriga produkter Kassalådor Medicinskåp/Narkotikaskåp Värdeförvaringsskåp/Hotellskåp Kassörskåp Larmpaket Inredningsalternativ Kontanthanteringsprodukter