Bankfack BF4

BF4 är vår senaste modell av bankfack med högsta tänkbara säkerhet. Roburs bankfack är certifierade av SBSC och testade enligt norm SSF 1048-2. Det är endast ett fåtal tillverkare som kan visa upp motsvarande skydd.

Robur tillverkar bankfacksluckorna i aluminium vilket gör att 10-tals år gamla bankfack ser nästan ut som nya. Med andra ord smälter nya bankfack in väldigt bra tillsammans med äldre. Bankfacksskåpen är i stål.

Robur har även utvecklat 7 generationer av elektroniska styrsystem och den senaste versionen benämns RS 5000. RS 5000 styrs av bank eller bankfackscentrats personal, men det går även att ansluta självbemanningssystem. Kunderna identifierar sig då via PINkod, RFIDkort eller fingeravläsning (BioPIN). RS 5000 har alla de nödvändiga funktionerna som efterfrågas såsom kundregister, händelselogg etc.

Vi har även tagit fram ett system för de kunder som önskar utökad funktionalitet kallad DB 5000.
Robur tillverkar sina bankfack på sin egen tillverkningsenhet i Sverige.

 BF4 - Standardbredd BF4 - Halvbredd BF4 - Dubbelbredd Bankfackslås - Robur 2391 Styrsystem RS 5000 och DB 5000
 
tillgängliga produkter