Styrsystem RS 5000 och DB 5000

Roburs bankfackssystem RS 5000 används för att betjäna, övervaka och registrera händelser i bankfacksanläggningar med elektriska kontrollås. Systemet används av personalen för kundregistrering samt att låsa upp de elektriska kontrollåsen och grindarna.

Alternativt utför bankfackskunden denna upplåsning själv. Då använder sig kunden av läsare som identifierar kunden med RFID och fingerläsning.

RS 5000 systemet kan utökas med en kunddatabas ”DB 5000”. DB 5000 innehåller kunddatabasen, ett program där kunder och skåp kan administreras, en övervakningspanel där aktiviteter och larm från RS 5000-systemet kan övervakas och program för systemadministratören. I detta kan bankfacklayouten konfigureras men hanterar även import och export av information.

Ladda ner produktblad
Bankfackssystem RS 5000
 
tillgängliga produkter