Kassörskåp

Kassörskåp S93 har ett integrerat infärgningssystem med spårbar DNA. Från kodlåset kan individuella koder och olika tidsfördröjningar för varje enskild lucka enkelt inprogrammeras. Man kan även få kassörskåp typ S-93 utan infärgning.

 S93
 
tillgängliga produkter