Medicinskåp/Narkotikaskåp

Robur Safe´s medicinskåp skyddar medicin och narkotika på ett säkert sätt. Finns även funktioner så som händelsleogg och olika behörighetsnivåer m.m.

 Medicinskåp 1-fack Medicinskåp 1-fack med Elektroniskt kodlås Medicinskåp 1-fack med Fingeravläsning Medicinskåp 1-fack med RFID Medicskåp 2-fack Läkemedelshurts MH1
 
tillgängliga produkter