Medicinskåp/Narkotikaskåp

Robur Safe´s medicinskåp skyddar medicin och narkotika på ett säkert sätt. Finns även funktioner så som händelsleogg och olika behörighetsnivåer m.m.

 Medicskåp 2-fack Medicinskåp 1-fack Medicinhurts SH1
 
tillgängliga produkter