M-Lock EM 2050

Klass: B
Antal användarkoder: 9
Antal masterkoder: 1
Tidsfördröjning: Ja
Väktarkod: Ja
Händelselogg: Nej
Dualitetsöppning: Ja
Schemablockering: Nej

 
tillgängliga produkter