Kaba Mas 552

Klass: B
Antal användarkoder: 99
Antal masterkoder: 1
Tidsfördröjning: Ja
Väktarkod: Nej
Händelselogg: Ja
Dualitetsöppning: Ja
Schemablockering: Nej

 
tillgängliga produkter