Insys Twinlock

Insys TwinLock finns i både klass B och C och är ett redundant kodlås för högsta driftsäkerhet.
TwinLock finns med antingen enbart öppning via kod, fingeravläsning eller engångskod (OTC).
Som tillval finns även IP-box för uppkoppling av kodlåset.

 Insys TwinLock Insys TwinLock BioPin Insys TwinLock OTC
 
tillgängliga produkter