Kaba Mas 52

Klass: B
Antal användarkoder: 2
Antal masterkoder: 1
Tidsfördröjning: Nej
Väktarkod: Nej
Händelselogg: Nej
Dualitetsöppning: Ja
Schemablockering: Nej

 
tillgängliga produkter