M-Lock EM 3520

Klass: B
Antal användarkoder: 1
Antal masterkoder: 1
Tidsfördröjning: Ja
Väktarkod: Nej
Händelselogg: Nej
Dualitetsöppning: Nej
Schemablockering: Nej

 
tillgängliga produkter