Insys CombiLock Multi

Klass: B
Antal användarkoder: 50
Antal masterkoder: 1
Tidsfördröjning: Ja
Väktarkod: Ja
Händelselogg: Ja
Dualitetsöppning: Ja
Schemablockering: Ja

 
tillgängliga produkter