Prefabricerad Valv Grade III

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv Grade III består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman alternativt monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven kan demonteras och flyttas till andra lokaler för återanvändning.

Inbrottsskydd
Roburs Prefabricerade valv Grade III är certifierade av SBSC enligt europeisk standard EN 1143-1.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörren är grundmålad.
Panelerna har utvändigt rå betongyta och en grundmålad plåtyta på insidan. Utsidan kan upplevas vass.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 
tillgängliga produkter