Prefabricerad Valv Grade VI

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas eller bultas
samman. Panelmodulerna är fyllda med högsäkerhetsbetong. Valvets utformning anpassas
till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt
kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.
Valven i Grade VI används för förvaring av vapen, sprängämnen, mediciner, smycken och
klockor eller annat värde. Används även av museum och för arkivförvar.

Skydd
Certifierad för inbrottsskydd av SBSC och ECB•S enligt europeisk standard EN 1143-1.
Brandskyddade enligt El90.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Valvdörren är grundmålad.
Panelerna har utvändigt rå betongyta och en grundmålad plåtyta på insidan. Utsidan kan upplevas vass.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 
tillgängliga produkter