Prefabricerad Valv Grade I

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv Grade I består av vägg-, tak– och golvpaneler som monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Inbrottsskydd
Certifierad för inbrottsskydd av ECB•S enligt europeisk standard EN 1143-1.

Ventilation
Roburs prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 3 st. genomföringar med ø11, men kan fås efter annat antal.

Färg
Värdevalvdörren är målad i ljusgrå RAL 7035

Valvmontage görs i Roburs regi.

Ladda ner produktblad
Valv grade I
 
tillgängliga produkter