Tidlåshurtsar

För förvaring av sedlar, mynt, lotter och värdehandlingar under dagtid.
Hurtsen är uppbyggd av stålplåt till en styv och stabil enhet. Lådutrymmen är avskilda från varandra med svetsade mellanplan. I produktprogrammet finns inkast för snabb deponering till nedersta säkerhets- lådan på vänster alt. höger sida. Säkerhetslådorna har en kraftig låsmekanism i bakstycket.

 RSH 1000 RSH 2000 RSH 2000 NF Medicinhurts MH1
 
tillgängliga produkter