Prefabricerade Valv Grade VIII, X, & XI- EX CD

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv Grade VIII, X, XI består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman alternativt monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven kan demonteras och flyttas till andra lokaler för återanvändning.

Inbrottsskydd
Roburs prefabricerade valv Grade VIII, X, XI är certifierade av SBSC samt ECB·s enligt Europeisk standard EN 1143-1. Valven är också tilläggstestade och certifierade mot EX- (explosion) och CD (diamantborr)-skydd.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan på speciell order placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörren är grundmålad.
Panelerna har utvändigt en obehandlad betongyta men är grundmålade invändigt

Valvmontage görs i Roburs regi.

 
tillgängliga produkter