Prefabricerade Valv Grade III, V & VI

Beskrivning
Roburs prefabricerade valv Grade III, V och VI består av vägg-, tak– och golvpaneler som svetsas samman alternativt monteras ihop med skruvförband. Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven kan demonteras och flyttas till andra lokaler för återanvändning.

Inbrottsskydd
Roburs Prefabricerade valv Grade III, V och VI är certifierade av SBSC samt ECB·s enligt
Europeisk standard EN1143-1.

Ventilation
Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El– och larmsystem
Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar med ø18, placerade ovanför dörren men kan placeras efter annat önskemål och antal.

Färg
Värdevalvdörren är grundmålad.
Panelerna har utvändigt en obehandlad betongyta men är grundmålade invändigt. Valv Grade III är målade både utvändigt och invändigt då de består av en stålkassett.

Valvmontage görs i Roburs regi.

 

 
tillgängliga produkter